Я звинувачую Голову ДІНЗ Гурака Р.В., начальника управління контролю у сфері вищої освіти Телячого Ю.В., Заступника начальника управління - начальника відділу вищих навчальних закладів за першим та другим рівнем вищої освіти Вітранюк Н.О., весь склад комісії ДІНЗ з непланової перевірки НТУУ КПІ, виконавця Дудкова Я.П. в злочинних домовленностях з керівництвом НТУУ КПІ, посібництві в дискримінації щодо Шевели І.Ю., у прикритті корупційних зловживань НТУУ КПІ, невиконанні своїх посадових обов'язків і те, що вони, мабуть на благодійній основі (доказів щодо отримання ними хабаря від доц. Ковалюк Т.В. в мене немає) дивним чином не помітили порушення конституційних прав і свобод Шевели І.Ю. В суді розглядається питання щодо внесення відомостей про кримінальний корупційний злочин до ЄРДР, а тоді ніякі Ваші злочинні домовленості, підтасовки і підфабулення не допоможуть організованному злочинному угрупуванню "доценту Ковалюк & company" уникнути заслуженої відповідальності.

Відкритий лист Президенту України, Прем'єр-міністру України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини:

Шановні, Панове!

Я звернувся до Державної інспекції навчальних закладів України з метою захисту конституційних прав і свобод Шевели І.Ю. від дискримінаційного і корупційного свавілля, яке відбувається на ФІОТ НТУУ КПІ... Крім того, я звертався за захистом конституційних прав і свобод Шевели І.Ю. до кожного з Вас в окремому порядку, та ще й також і про бездіяльність ДІНЗ.

В презентації Міністерства Освіти і Науки "Що гарантує Закон "Про освіту" на сторінці 6 "Подолання корупції" - "фейкова презентація" (яку можна назвати знущанням над народом України), серед інших пунктів проголошується:

  1. 1. Вводиться обов'язкове прозоре звітування про надходження та використання фінансових ресурсів закладу освіти - громадський контроль, громадське врядування.
  2. 2. Створення Державної служби якості освіти (на основі ДІНЗ).
  3. 3. Чіткі процедури захисту кожної особи, до якої можуть виникнути питання щодо академічної доброчесності.
  4. 4. Єдині для всіх рівнів освіти види порушень академічної доброчесності: академічний плагіат; самоплагіат; фабрикація; фальсифікація; списування; обман; хабарництво; необ'єктивне оцінювання.

І так, щодо академічної доброчесності ДІНЗ, щоб ні в кого не виникало сумнівів: ДІНЗ - це ПРОКОРУПЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ, ЯКА НАСКРІЗЬ ПРОГНИЛА.

ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ:

Червоний колір - відповідь начальника управління Ю.В. Телячого за підсумками непланової перевірки ДІНЗ (нелогічна і бездоказова, з елементами прикриття корупційних зловживань ФІОТ НТУУ КПІ), зелений колір - мої коментарі з доказами, синій колір - посилання:

1. Поряд з тим документально не підтвердилась інформація щодо незаконного, на Вашу думку, відрахування з Університету Вашого сина, Шевели І.Ю. Можна подумати, що я на протязі двох місяців вибивав непланову перевірку ДІНЗ, щоб ви констатували факт, що документи щодо відрахування оформлені правильно щодо незаконного, на Вашу думку, відрахування з Університету Вашого сина, Шевели І.Ю..» - означає, що керівництво НТУУ КПІ надало правильно підфабулені документи щодо академічної заборгованості студента "документами", що Вам надали особи, яких я звинуватив у корупційних злочинах, чи означає, що Шевела І.Ю. не здавав два заліки і екзамен заангажованим і створеним суто для нього дискримінаційним комісіям. Тоді, чому комісія ДІНЗ не взяла до уваги мої аудіо записи, які я вам надіслав ще 2 місяці назад (докази незаконності - аудіо записи 3-8);

2. Також документально засвідчено,що у IV семестрі Шевела І.Ю. з дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування" згідно з заліково-екзаменаційною відомістю від 17.06.2017 № 4636 отримав 46 балів (незадовільно - FX): 38 балів за результатами виконання лабораторних робіт та 8 балів за іспит. Студент виконав 4 з 7 лабораторних робіт. Під час аналізу письмової екзаменаційної відповіді студента з дисципліни виявлено, що екзаменаційний білет № 17 складався з двох частин: практичної (комплексна задача) та теоретичної: студент отримав за практичну частину - 8 балів з 35 можливих (не виконав 6 пунктів з 8) та 0 балів - за теоретичну з п'яти можливих. За даними додаткової заліково-екзаменаційної відомості від 29.06.2017 № 4636/1 на перше та друге перескладання іспиту він не з'явився. По-перше, якби студент Шевела мав перед екзаменом 38 балів, нащо було б доценту Ковалюк "харкати в свій колодязь", а саме просити декана Павлова О.А. створити "для свого захисту" незаконну і дискримінаційну комісію, якщо вона просто могла не допустити до здачі екзамену студента Шевелу (допуск до екзамену 40 балів), авжеж, я розумію, що в старості атрофуються клітини мозку, які несуть відповідальність за розумову діяльність, але, як сказало керівництво НТУУ КПІ, - це, апріорі, не стосується доцента Ковалюк: вона вічно молода - ні в року... По-друге, в мене в наявності, відповідь проф. Павлова на мій запит, за його підписом: "На даний момент студентом Шевелою І.Ю. з дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування" здані усі лабораторні роботи, але не в повному обсязі." Але далі йдуть ті ж бали, що були озвучені комісією ДІНЗ... ХТО ж бреше? Брешуть і проф. Павлов, і ДІНЗ. Вони розуміють, що забрехалися так, що назад вороття нема, треба все більше, і більше брехати. В дійсності, студент Шевела здав всі лабораторні роботи в повному обсязі одним із перших, курсовий проект - одним із перших і на 1 рівень вище, чим каста, яку йому визначила Ковалюк за її же розподілом. Якщо максимум 60 балів, як сказала доцент Муха зняти за РСО з вчасно виконаної роботи можна всього 10%, тобто Шевела отримав 54 бали, тоді навіть заангажована комісія, навіть не з 20 баллами, як оцінив член дискримінаційної комісії, а з 8, як "збрехала" ДІНЗ, була б оцінка "С". Далі, шановні панове з ДІНЗ, вам ніхто не доповів, що Шевела не з'явився на 1-2 перездачу, тому що відмовився здавати незаконним комісіям, а деканат ФІОТ його повідомив, щоб він знову здавав корупціонерам Ковалюк і Сокульському...Так для чого, як не для дискримінації, були створені ці комісії? Доречі, щось я не бачу на кафедрі АСОІУ доцента Сокульського. Відповідати в суді йому все ж таки прийдеться, як і представникам ДІНЗ, про доцента Ковалюк...я вже промовчу...Я з задоволенням задам їй декілька питань "з підтекстом" під час судових "розбірок", да, мені її шкода...

3. Документально засвідчено, що Шевела І.Ю. мав пропуски навчальних занять, про недостовірність яких Ви зазначаєте у зверненні. "Документальну засвідченість клепають постфактум" доценти Муха (зав. кафедри АСОІУ) і Жданова. Мені на запит на інформацію надав відповідь професор Павлов: "Згідно журналу відвідувань студент гр. ІС-52 Шевела І.Ю. був відсутній на заняттях з дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування " 14.03.2017, 10.04.2017, 11.04.2017, 25.04.2017, 26.04.2017, 10.05.2017". Навпаки, я хочу надати тут на сайті беззаперечні докази того, що керівництво ФІОТ підроблює службову документацію з метою прикриття корупційних злочинів по отриманню неправомірної вигоди в особливо крупних розмірах, а саме скріншоти з електронного журналу асистента доцента Ковалюк Т.В. викладача Проскури, яка проводила практичні заняття з предмета "Об'єктно-орієнтоване програмування ". Так як роботи виконувались під час практичних занять згідно розкладу занять і здавались в електронному вигляді під час занять, щоб не були зняті "штрафи", то викладені скріни підтверджують підробку службової документації і користування службовим становищем з метою прикриття корупційних злочинів як керівництва ФІОТ, так і ДІНЗ, четвертий файл - доказ того, що доцент Сокульський заблокував студента Шевелу в moodle ще на початку травня, хоча керівництво ФІОТ це спростовує, зауважую на жодному з десятка скрінів, що я зробив з журналу викладача Проскури немає студента Єрьоменка, крім одного підфабуленого, але коли ДПС підтвердить відсутність Єрьоменка в Україні на протязі 90 днів - це стане доказом корупційних злочинів Ковалюк, а також корупційних зловживань ДІНЗ:

        

     

ЩОДО КОРУПЦІЇ:

1. Стосовно наявності в Університеті, на Вашу думку, неіснуючих студентів ("мертві душі") вибірковою перевіркою встановлено наступне (на прикладі Єрьоменко Д.В.). Студент Єрьоменко Д.В. у 1 семестрі пропустив 52 навчальні години, у 2 семестрі - 32 години. Як вже зазначалось в Університеті відсутній належний контроль зі сторони деканату за відвідуванням занять студентами. При цьому документально підтверджено, що з дисципліни "Системне програмування та архітектура комп'ютерів" Єрьоменко Д.В. виконав всі шість робіт, склав залік та отримав 60 балів; з дисципліни "Інженерія вимог до програмного забезпечення отримав 11,4 бали (при перескладанні екзамену отримав 61, 8 бали). З дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування" Єрьоменко Д.В. виконав 5 лабораторних робіт з 13 (шановна ДІНЗ, якщо ви покриваєте корупцію, хоча б не ганьбились, адже Єрьоменко був в одній групі з Шевелою І.Ю., яким чином, як не підтасовкою фактів і документів, у Шевели 4 роботи із 7, а у Єрьоменко 5 робіт із 13, може Єрьоменко працював за індивідуальним планом доцента Ковалюк - за кордоном, відробляв її кредити та трансформував їх у хабарі? Якщо за хабарі покриваєте корупцію, то хоча б не соромились...) та був недопущений до екзамену. Натомість професор Павлов на запит на інформацію відповідає, що Шевела здав 7 робіт із 7. Що панове із ДІНЗ: не зуміли домовитись, чи не хватило часу для вибіркової перевірки?

Далі ще гірше: При цьому документально підтверджено (дуже цікаве формулювання, можливо кафедра і "підфабулила" результати, але це не наша справа , а - слідчих органів) Єрьоменко Д.В. з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" отримав також 60 балів. Шановна ДІНЗ, а зараз я доведу, що ви нахабним чином порушуєте законодавство України, не виконуєте свої посадові обов'язки та ще й покриваєте корупцію на ФІОТ... Звернемо увагу на відомість групи ІС-52 з теорії ймовірності  (якщо посилання не працює, це вже "попрацювало" керівництво ФІОТ і ДІНЗ, але я, крім того, зберіг скріншот цієї сторінки, який пропоную особливо до уваги членам комісії ДІНЗ. Таким чином, Єрьоменко не був на жодному занятті з теорії ймовірності, а ті дві оцінки, одна з яких за другу контрольну він отримав на сесії в день, коли інші студенти групи ІС-52 писали екзамен, розрахункової роботи в нього теж немає. він в цей день також хотів закрити і екзамен, адже йому "за красивые глазки" дозволив декан Павлов О.А., але викладач Гавриленко О.В. не дозволила йому в цей день здавати. Таким чином, шановна комісія з ДІНЗ: ви навмисно приховали інформацію про те, що Єрьоменко мав більше трьох недопусків, що вело до автоматичного відрахування, а отже підтверджує факт отримання хабаря доцентами Ковалюк, Сокульським, проф. Павловим, а отже ви прикрили корупційні злочини Ковалюк, Сокульського, Павлова, а це згідно законодавства України, яке ви попрали давним-давно, є злочинним посібництвом в корупції. Як підтвердження того, що Єрьоменко був відсутній не 32 години, як стверджує комісія ДІНЗ, а 90 днів (віза до Польщі) надаю ще  скріншоти, які крім того підтверджують, що у Єрьоменко було мінімум 5(п'ять) недопусків, а отже його керівництво ФІОТ мало відрахувати автоматом, якби не його хабарі доценту Ковалюк. А начальник управління ДІНЗ Телячий надає відповідь лише про дві заборгованості, що являється прямим підтвердженням прикриття корупційних злочинів: "документально підтверджено..." Да, шановний пане Телячий, якщо суд підтвердить, що Єрьоменко був відсутній на протязі 90 днів на території України, а суд обов'язково це підтвердить, адже я подам заяву про забезпечення доказів щодо перетину кордону студентом Єрьоменко до Державної прикордонної служби, про Ротаєнка - доказів достатньо і на цьому сайті, і в Генеральній прокуратурі України, і в ГУ НПУ, і у Вас, адже я Вам надсилав 3-4 диска DVD з беззаперечними доказами корупційних зловживань (поки суд не прийняв рішення, що це злочини), то одразу  зловживання Державної інспекції, бездіяльність будуть перекваліфіковані в використання службового положення для прикриття корупційних злочинів, посібництво в корупції. Що говорити про 5 недопусків Єрьоменко, якщо в нього не було жодної атестації за весь 4 семестр, я вже мовчу про третій семестр...Про третій семестр за мене все скажуть рейтинг доцента Ковалюк Т.В. групи ІС-52.

             

           

            

           

  

Рейтинг групи ІС-52 з дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування", зверніть увагу, що в день екзамену у Єрьоменка всього 0,16 бала. Цікавий факт, на початку третього семестра керівництво ФІОТ збирало списки тих студентів, які влаштувались на роботу з поясненням: для цих студентів не будуть створюватись проблеми в зв'язку з їх низьким відвідуванням занять, а в дійсності підготовлювалась почва для "вербовки" доцентом Ковалюк Т.В. студентів денної форми навчання для роботи за кордоном з метою отримання доцентом Ковалюк Т.В. & company незаконних надприбутків.

         

2. Ротаєнко В.В. був зарахований з 01.09.2015 на перший курс денної форми навчання за державним замовленням (ФІОТ) відповідно до наказу від 11.08.2015 № 1783-с. Після першого семестру даний студент оформив академічну відпустку за станом здоров'я (наказ від 22.01.2016 № 119-с). В кінці навчального року його відраховано за власним бажанням (наказ від 25.07.2016 № 2525-с). Шановний начальник управління ДІНЗ, Ви повинні краще мене, дилетанта, знати законодавство України щодо освіти, тому Ваша відповідь мені за підсумками непланової перевірки ДІНЗ є прямим доказом як підробки службових документів НТУУ КПІ з метою прикриття корупційних зловживань, так і навмисного прикриття корупції службовцями ДІНЗ: не з'явився перші 10 днів - "давай, досвиданья!", отримав сім неатестацій із семи - "давай, досвиданья!", отримує вшосте місце на бюджетному навчанні , із них 5 разів в НТУУ КПІ, із них 3 рази на ФІОТ,- - "здравствуй тюрьма", але, нажаль, в державі, де діють закони і суди! А чого боятись керівництву ФІОТ: "Ковалюк занесе "чемоданчик",- нам ДІНЗ тил прикриє!