Солом'янський районний суд міста Києва покриває корупцію, своїми незаконними діями вимагає люстрацію як для Голови Солом'янського районного суду судді Шереметьєвої Л.І., так і для судді Усатової І.А.

ШАНОВНЕ ТОВАРИСТВО МИ І ДАЛІ БУДЕМО ТЕРПІТИ ПОВАЛЬНУ КОРУПЦІЮ В ДЕРЖАВІ?

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Вищої ради правосуддя

14 лютого 2017 року № 269/0/15-17

 

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

вул. Студентська, 12-А, м. Київ, 04050

Скарга щодо дисциплінарного проступку судді (дисциплінарна скарга)

 

1. Інформація про скаржника:

1.1. Скаржник* Шевела Юрій Олексійович_____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, для адвоката – зазначити № та дату видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката)

1.2. Адреса місця проживання (перебування) фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи*: 33005, м. Рівне, вул. Чехова 17, кв. 36________________________________________

(поштовий індекс, область, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири)

1.3. Номери засобів зв’язку*: +380977790342__________________________________________

(домашній, робочий або мобільний номер телефону, електронна адреса)

1.4. Статус скаржника: Представник позивача___________________________

(сторона, третя особа, представник сторони (адвокат), інші учасники судового процесу тощо)

 

2. Інформація про суддю (суддів)*: Голова Солом’янського районного суду м. Києва_________

(прізвище, ім’я, по батькові та посада судді (суддів),

Шереметьєва Людмила Антонівна, суддя Солом’янського районного суду Усатова Ірина______ Анатоліївна____________________________________________________________________________________________________________

щодо якого (яких) подається дисциплінарна скарга)

 

3. Інформація у судовій справі: 760/22223/17, _760/23038/17_позивач_Шевела І.Ю., представник позивача Шевела Ю.О., відповідач Перший проректор НТУУ КПІ Якименко Ю.І., заява про забезпечення позову щодо поновлення студента на навчанні на час розгляду справи_

(якщо неналежна поведінка судді (суддів) мала місце під час розгляду справи, за наявності

_____________________________________________________________________________________________________

інформації зазначити номер справи, сторони у справі, предмет судового розгляду; за наявності судового рішення – його дату та номер)

 

4. У чому полягає неналежна поведінка судді (суддів)? Зазначте одну або декілька підстав дисциплінарної відповідальності судді (суддів) відповідно до частини першої статті 106 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон України № 1402-VIII)*:

  • умисне:
  • незаконна відмова в доступі до правосуддя (у тому числі незаконна відмова в розгляді по суті позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги тощо) або інше істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило учасниками судового процесу реалізацію наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних обовязків або призвело до порушення правил щодо юрисдикції або складу суду;
  • безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом, зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення, несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень;
  • допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, прояв неповаги до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу;
  • умисне допущення суддею, який брав участь в ухваленні судового рішення, порушення прав людини і основоположних свобод;
  • втручання у процес здійснення правосуддя іншими суддями;
  • визнання судді винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, у випадках, установлених законом.

5. Конкретні відомості про наявність у поведінці судді (суддів) ознак дисциплінарного проступку, який може бути підставою дисциплінарної відповідальності судді (суддів)*:

20.10.2017 року Солом’янський районний суд м. Києва отримав заяву про забезпечення позову (до подачі позову) з від Шевели Юрія Олексійовича, представника за довіреністю Шевели Ігоря Юрійовича (додаток 1: заява від 18.10.2017 р.) і зареєстрував її за № 760/22223/17, в якій я просив:

ВЖИТИ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

  1. Дозволити студенту Шевелі І.Ю відвідування всіх занять групи ІС-52 факультету інформаційно-обчислюваних технологій НТУУ КПІ і здачі всіх заліків і екзаменів, що стосуються студентів відповідної спеціальності 3 курсу навчання на бюджетній формі навчання з внесенням його до облікових документів з моменту задоволення заяви.
  2. Дозволити студенту Шевелі І.Ю на його поселення в гуртожитку на правах студента НТУУ КПІ з моменту задоволення заяви.

Системою авторозподілу справа була розподілена на Голову Солом’янського районного суду суддю Шереметьєву Л.А.

20.10.2017 була розглянута заява щодо забезпечення позову, в якій я також просив надати мені копію ухвали негайно електронною поштою в зв’язку з обмеженістю в часі і відповідно до ст.153 ЦПК - негайно. На 25.10.2017 року я подзвонив до цивільної канцелярії Солом’янського районного суду, де мене повідомили, що мені відмовлено, але відповідь не надано ніякими засобами зв’язку, крім того, не внесено до Єдиного реєстру судових рішень. Голова суду порушує законодавство України навмисно з метою затягування часу, прикриття корупційних зловживань керівництва НТУУ КПІ. Цими діями Голова Солом’янського районного суду м. Києва Шереметьєва Л.А. вчинила порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, що відповідно до статті 83 Закону України "Про судоустрій і статус суддів": є беззаперечною підставою для дисциплінарної відповідальності судді.

Тільки після того, як я звернувся через сайт з попередженням: «Якщо мені не нададуть ухвалу електронною поштою до 13.00 25.10.2017, я негайно буду змушений звернутись до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України»- то о 14.00 отримав копію ухвали, а також її внесли до ЄРСР.

Крім того мені безпідставно також з метою затягування часу було відмовлено в задоволенні заяви (додаток 2: копія ухвали Солом’янського районного суду) до подачі позовної заяви. Ухвалою судді Солом’янського районного суду Шереметьєвої Л.А. від 20.10.2017 року в справі № 760/22223/17 за заявою про забезпечення позову Шевели Юрія Олексійовича до Першого проректора НТУУ КПІ відмовлено у забезпеченні позову в повному обсязі, аргументуючи своє рішення відсутністю підстав для задоволення позову до подання позовної заяви.

Зазначена ухвала не відповідає вимогам закону, адже відповідно до Постанови № 9 Пленуму Верховного суду України від 22.12.2006 р. Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову з метою однакового й правильного застосування чинного законодавства щодо забезпечення позову Пленум Верховного Суду України постановляє дати судам такі роз'яснення:

1. Звернути увагу судів на те, що за змістом ч. 1 ст. 151 Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ) (далі - ЦПК) єдиною підставою для забезпечення позову є відповідне клопотання у формі мотивованої заяви будь-якої з осіб, котрі беруть участь у справі. Забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду справи після відкриття провадження у ній (за винятком випадку, передбаченого ч. 4 ст. 151 ЦПК, якщо невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Тоді я змушений був терміново подати позовну заяву про дискримінацію, порушення конституційних прав і свобод Шевели Ігоря Юрійовича, скасування наказу про відрахування його з другого курсу факультету інформаційно-обчислювальних технологій НТУУ КПІ, користування службовим становищем, підробка і підлог документів з метою прикриття корупційних зловживань, зловживання службовим становищем в корисливих цілях, разом з якою я подав нову заяву про забезпечення позову. Де я вказав і номер справи № 760/22223/17, і ПІБ судді Шереметьєва Л.А.

27.10.2017 року Солом’янський районний суд м. Києва отримав мою позовну заяву і заяву про забезпечення позову (додаток 2: заява від 25.10.2017 р.).

Натомість, замість того, щоб прийняти справу і винести негайно рішення по заяві для забезпечення позову, навмисно з метою затягування часу, прикриття корупційних зловживань керівництва НТУУ КПІ, Голова Солом’янського районного суду реєструє і позов, і заяву під іншим реєстраційним номером, а саме № 760/23038/17. Системою авторозподілу 27.10.2017 р. справа була розподілена вже на суддю Усатову І. А.

30.10.2017 я додзвонився до цивільної канцелярії, щоб узнати чи винесена ухвала по заяві на забезпечення позову, яку відповідно до ст. 153 ЦПК суддя Усатова також повинна була винести негайно 27.10.2017 р., але зав. канцелярії мене повідомила, що і позовна заява, і заява по забезпеченню позова знаходиться в канцелярії і приготовлені для відправки в іншу будівлю суду. (аудіо запис розмови – в додатках до електронного листа від 03.11.2017 р.).

Я зрозумів, що час затягується навмисно і 30.10.2017 листом через Солом’янський районний суд м. Києва подав апеляційну скаргу на ухвалу по справі № 760/22223/17, адже цей день був останнім для апеляції.

Ввечері 30.10.2017 я знову додзвонився до цивільної канцелярії, але там мені відмовили у наданні інформації. Тоді я додзвонився до розпорядника суду за телефоном 0444569551, яка на моє прохання подзвонила до помічника судді Усатової, яка повідомила, що суддя ще справу не дивилась.

31.10.2017 року я знову додзвонився до розпорядника суду, яка після дзвінка помічнику судді Усатової, сказала мені: «Поки нічого невідомо. Передзвоніть в п'ятницю». По сьогоднішній день, а саме по 3 листопада 2017 р., не винесена в порушення законодавства України ні ухвала щодо заяви по забезпеченню позову, ні внесені відомості до ЄРСР. А студент Шевела, який, крім того, за законом України «Про запобігання корупції» являється викривачем корупційних зловживань НТУУ КПІ щодо обкрадання держави в особливо крупних розмірах і відповідно до цього Закону, а саме ст. 53 Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції: «Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави», не може отримати дозвіл на навчання вже на протязі 2 місяців.

Крім того, мною до Солом’янського районного суду м. Києва були подані дві скарги на невнесення відомостей про корупційне кримінальне правопорушення до ЄРДР: одна - щодо бездіяльності начальника Солом’янського УП ГУНП в м. Києві полковника поліції Василенко П.Ю., Першого заступника керівника Київської місцевої прокуратури №9 Є. Малого, Прокурора м. Києва Говди Р. М.; друга – щодо бездіяльності Генерального прокурора України Луценко Ю.В. Щодо цих скарг - подальша їх доля мені взагалі невідома.

Цю справу тримають на контролі Президент України, секретаріат КМУ, Уповноважений Верховної Ради по правам людини. Крім того, із-за тотальної корупції і тотального прикриття корупційних зловживань силовими структурами, прокуратурою України, МОН України, Державною інспекцією навчальних закладів України, яким я неодноразово надавав беззаперечні докази корупційних зловживань керівництва НТУУ КПІ, я був змушений виготовити сайт http://remterem.ucoz.ru , в якому розкриваються 3 схеми пограбунку держави в особливо крупних розмірах, надається безліч беззаперечних доказів, надруковано відкритого листа Президенту України, повідомлення про злочин Генеральному прокурору України, наразі в мене в планах зробити сторінку щодо свавілля і прикриття корупційних зловживань Головою Солом’янського районного суду Шереметьєвою Л.А.

Скан цієї скарги з моїм підписом і датою було подано мною до Вищої ради правосуддя 03 листопада 2017 року. Лише 6 грудня 2017 року я отримав листа № Ш-6806-24285/о/917, що моя скарга щодо дисциплінарного проступку судді не може бути розглянута, так як повинна подаватись в письмовій формі та підписується скаржником з зазначенням дати її підписання.

За цей час Голова Солом’янського районного суду м. Києва Шереметьєва Л.А. та суддя Усатова І.А. продовжують зловживати службовим становищем, паплюжити законодавство України, незаконно відмовляють в доступі до правосуддя, покривають корупційні зловживання керівництва НТУУ КПІ, затягують час, а саме:

- суддя Усатова І.А. на протязі 50 днів (незважаючи на 3 запити на інформацію: два –до Голови суду, один – до судді Усатової) не знаходить ні часу, ні бажання для розгляду заяви Шевели І.Ю. про забезпечення позову (а саме про отримання дозволу на відвідування занять на 3 курсі ФІОТ НТУУ «КПІ»), хоча відповідно до законодавства України, а саме ст. 153 ЦПК: «Заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа, в день її надходження без повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі» а в цей час організоване злочинне угрупування продовжує пограбунок держави в особливо крупних розмірах, ухвала з відмовою у забезпеченні позову датується лише 4 грудня 2017 року, але про цю ухвалу позивач випадково узнає тільки 8 грудня 2017 року, тобто ніхто його не збирався повідомляти про дану ухвалу, щоб він мав можливість апеляційного оскарження;

- суддя Усатова ухвалою від 01 грудня 2017 року (про відкриття провадження в справі та призначення справи до судового розгляду) відкриває провадження в цивільній справі №760/23038/17, але призначає справу до судового розгляду у відкритому судовому засіданні тільки на 11:00 14 червня 2018 року, тай ще на час і дату, коли в неї призначене засідання по іншій справі, крім того відповідач буде у відпустці строком на 57 діб, хоча відповідно до ст. 157 ЦПК: Суд розглядає справи протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі, а справи про поновлення на роботі, про стягнення аліментів - одного місяця.

- на протязі семи днів суддя Оксюта Тарас Григорович не повідомляється про розподіл на нього справи №: 760/25968/17 з заявою про забезпечення позову до подачі позову;

- Голова Солом’янського районного суду м. Києва суддя Шереметьєва Л.А. з метою затягування часу для прикриття корупційних зловживань перерозподілила позовну заяву і заяву про забезпечення позову по справі 760/25968/17 від 23.11.2017 (суддя Оксюта Т. Г.) на справу за іншим унікальним номером справи на суддю Кізюн Л.І. (справа №: 760/26429/17 від 27.11.2017), і це в той час, коли Оксюта лише 28 листопада отримав заяву про забезпечення позову до подання позову;

- Голова суду суддя Шереметьєва Л.А., заступник Голови суду Коробенко С.В. з метою затягування часу для прикриття корупційних зловживань не відправляли апеляційну скаргу на ухвалу у справі №760/22223/17 з 01.11.2017 (моменту реєстрації) до 23.11.2017 (дати відправлення) і лише після того, як я отримав відповідь на запит на інформацію з Апеляційного суду м. Києва про відсутність апеляційної скарги на ухвалу по заяві про забезпечення позову, тільки тоді апеляційну скаргу було відправлено (натомість з Солом’янського суду мною було отримано відповідь на запит від заступника Голови суду Коробенко С.В., який мене повідомив, що апеляційна скарга до Апеляційного суду м. Києва відправлена 01.11.2017 р;

- мною до Солом’янського районного суду подано дві скарги щодо невнесення відомостей про корупційне кримінальне правопорушення: одна – щодо бездіяльності начальника Солом’янського УП ГУНП в м. Києві полковника поліції Василенко П.Ю., першого заступника керівника Київської місцевої прокуратури №9 Є. Малого, Прокурора м. Києва Говди Р.М. від 23.10.2017 р.; друга – щодо бездіяльності Генерального прокурора України Луценко Ю.В. від 26.10.2017р., але про те що їх розглянули я узнав із відповіді на запит на інформацію від 6.12.2017р. лише 8 грудня 2017 року, а саме: «відповідно до інформації, яка міститься в автоматизованій системі документообігу суду, 25 жовтня 2017 р. Ви звернулися до суду на бездіяльність службових осіб Солом’янського УП ГУНП в м. Києві щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. З обліково-статистичної картки судової справи вбачається, що ухвалою слідчого судді Лазаренко В.В. від 25 жовтня 2017 року Вам було відмовлено у відкритті провадження за скаргою (станом на 11 грудня я ухвали для оскарження так і не отримав).

30 жовтня 2017 року Ви звернулися до суду на бездіяльність уповноваженої особи Генеральної прокуратури України. Ухвалою слідчого судді Українця В.В. від 06 листопада 2017 року Вам було повернуто скаргу.»

Відповідно до п. 4 ч. З ст. 121 ЦПК України, якщо справа не підсудна суду, то це є підставою для повернення такої заяви її заявнику (особі, що її подала). Порушення в цьому випадку заявником правил про підсудність є наслідком недодержання порядку подачі позовної заяви. Така заява повертається позивачеві для подання до належного суду, про що постановляється ухвала, в якій зазначається підстава повернення позовної заяви (заяви) та вказується той суд, куди може звернутися заявник. Оскільки така ухвала перешкоджає здійсненню права на порушення справи, то вона згідно з п. З ч. 1. ст. 293 ЦПК України може бути оскаржена заявником в порядку апеляційного оскарження. Разом із ухвалою суду та заявою заявнику повертаються (надсилаються) всі додатки, що були ним додані до цієї заяви. Станом на 11 грудня я не отримав скаргу ні для апеляційного оскарження, ні для подання до належного суду і це зроблено навмисно.

6. Посилання на фактичні дані (свідчення, докази), що підтверджують викладені у дисциплінарній скарзі відомості* (електронним листом від 3 листопада 2017 р.):

- аудіо записи телефонних розмов Шевели Ю.О. з завідуючим цивільної канцелярії, з

розпорядником Солом’янського районного суду м. Києва;

- скріншоти з сайта Солом’янського районного суду м. Києва.

З огляду на викладене прошу притягти суддів Шереметьєву Людмилу Антонівну (Голову Солом’янського районного суду м. Києва), Усатову Ірину Анатоліївну (суддю Солом’янського районного суду м. Києва) до дисциплінарної відповідальності.

До дисциплінарної скарги додаю (електронним листом від 3 листопада 2017 р.):

1. Заяву про забезпечення позову від 18.10.2017 р.

2.Ухвалу Солом’янського районного суду м. Києва від 20.10.2017 р.

3. Заяву про забезпечення позову від 25.10.2017 р.

4. Копія Довіреності на представництво інтересів Шевели І.Ю.

 

 

Усі зазначені мною відомості та подані матеріали є правдивими. Я обізнаний із тим, що у разі поширення неправдивої інформації мене може бути притягнуто до встановленої законом відповідальності.

 

 

 

«11» грудня 2017 року* _______________________ Ю.Шевела

(підпис скаржника

або його представника)*

* обов’язково для заповнення